Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de content van deze website (www.madebypetra.nl en onderliggende pagina’s) bij Made By Petra. Dit betreft onder andere alle patronen, tekst, beeld, geluid, video’s, downloads op bovengenoemde website. Het delen van patronen en fotos, gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Made By Petra.